CONTACT

ช่องทางการติดต่อ IAUMReview

หากต้องการติดต่องานดังต่อไปนี้

  • รีวิวสินค้า
  • ส่งเครื่องให้ทดสอบ
  • เชิญไปร่วมงาน
  • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  • สอบถามเพื่อนำบทความหรือ Content ไปใช้ต่อ

สามารถส่งรายละเอียด หรือติดต่ออุ้มได้ที่ iaumreviews@gmail.com ค่ะ