iON GO Ultimate Safe Drive by TIP

หนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัตเหตุจากการขับรถ มาจากความประมาท และพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ดี แต่ถ้าเราขับรถดี แล้วมีแอปที่ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของเรา แล้วให้คะแนน มีแต้มให้สะสม แลกส่วนลด สิทธิพิเศษต่างๆ วันนี้อุ้มอยากจะแนะนำ บริการ “iON GO Ultimate Safe Drive by TIP” จาก ทิพยประกันภัย ที่เขาจับมือกับแอป iON GO แอปฯ ที่ช่วยตรวจสอบการขับรถอย่างปลอดภัย ชูจุดเด่นนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based – Pay How You Drive Insurance in Thailand เพื่อรณรงค์ให้ขับรถดี สร้างกำลังใจให้คนที่มีพฤติกรรมขับรถดี ได้ส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ และที่สำคัญ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เวลาที่เราซื้อประกันรถยนต์ เรามักจะรู้กันดีว่า ขับรถดี ไม่มีเคลม ช่วยลดเบี้ยประกันรถยนต์ในปีถัดไป ซึ่งแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก) เป็นแอปที่เก็บสถิติการขับรถของเรา ช่วยให้เราตระหนักในการขับรถอย่างปลอดภัย โดยเก็บคะแนนจากการพฤติกรรมขับรถ (หากมีการเคลื่อนไหวที่ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป แอปถือเป็นการขับรถ) โดยวิเคราะห์จาก การออกตัว การเบรค การใช้ความเร็วในการขับรถในแต่ละช่วงเวลาของวัน

iON GO Ultimate Safe Drive by TIP

ถ้าเราออกกำลังกาย เราก็มีแอปที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่วนการขับรถ เรามีแอปนี้ช่วยตรวจจับการขับรถ สะท้อนพฤติกรรมการขับรถ และแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำมาคิดเป็นคะแนน โดยจะมีเกณฑ์คะแนน ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเบี้ยประกันภัยรถ เป็นส่วนลด ในลักษณะของ iON Coins ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เราขับรถอย่างปลอดภัย

Joy Trip ขับรถดี ได้คะแนน

iON GO Ultimate Safe Drive by TIP

 

ถ้าเราขับรถดี มีคะแนนถึงเกณฑ์ 1060 คะแนน ในแต่ละทริป (เที่ยว) จะได้รับคอยน์ โดยดูประวัติการขับรถ แสดงอัตราเร่ง ความเร็ว และมีเฉลี่ยความเร็วในทริปนั้นๆ ผ่านแอปได้

อย่างในภาพ คะแนนต่ำกว่า 1060 คะแนน แต่เราสามารถดูช่วงเวลาของการออกตัว เร่งความเร็วได้ แต่ยังถือว่าเป็นความเร็วปกติ

ขับรถดี ไม่เคลม

ภาพซ้าย คะแนนผ่านเกณฑ์ 1060 และอันดับอยู่ที่ 101 – 200 ได้ 10 คอยน์ ภาพขวา คะแนนผ่านเกณฑ์ 1060 และอันดับอยู่ที่ 301 – 400 ได้ 5 คอยน์ จะเห็นได้ว่า คะแนนก็สำคัญ ส่วนอันดับ ก็มีผลต่อคอยน์

ทำอย่างไรถึงจะได้คอยน์?

ion go coins

เราสามารถสะสมคอยน์ จากการล็อกอินต่อเนื่องทุกวัน Daily Login (เปิดแอป แล้วล็อกอิน), ทำภารกิจที่กำหนดในแอป, ขับรถดี ทำให้คะแนนขับรถครบ 1,000 คะแนน ซึ่งในทุกครั้งที่ขับรถจะมีผลกับการสะสมคอยน์ด้วย

วิธีสะสม ION Coins

ทุกๆ วัน และทุกๆ เที่ยวที่เราขับรถ จะได้คอยน์ จากการล็อกอินทุกวัน คะแนนขับรถ 1060 คะแนนขึ้นไป และทำภารกิจให้สำเร็จ

Joy Prize

ion coins

นำคอยน์ ไปใช้แลกส่วนลด ของรางวัล สินค้าต่างๆ เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น ห้องน้ำพกพา แลกเครื่องดื่มฟรี ตามคอยน์ที่มีอยู่

วิธีสะสม ION Coinsแอปนี้ ใช้งานได้ทั้งคนที่ซื้อประกัน และไม่ได้ซื้อประกัน หากไม่ได้ซื้อประกัน ก็เป็นแอปที่เก็บคะแนน ใช้วัดพฤติกรรมการขับรถของเรา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราขับรถได้ดีขึ้น แอปรันเป็น Background ซึ่งเราก็ฟังเพลง หรือกดนำทางด้วย Google Maps ขณะขับรถได้ตามปกติ

iON GO Ultimate Safe Drive by TIP ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี

หากเราซื้อประกัน ก็จะเป็นการนำคะแนนการขับรถ มาใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันได้ เมื่อเราซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ และชั้น 3+ แล้วใช้แอป ION Go ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถดีและไม่มีเคลม หรือเคลมแต่เป็นฝ่ายถูก จะได้รับคอยน์คืน (Coin Back) มูลค่าสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ตามเงื่อนไข

coin back

ขับดี ขั้นที่ 1

– เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถที่มีคะแนนเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,040 คะแนน และขับรถขั้นต่ำ 10 วันในเดือนแรกของปีกรมธรรม์ประกันภัย รับ coin back คืนทันทีมูลค่า 3% ของเบี้ยประกันภัย

ขับดี ขั้นที่ 2

– เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถที่มีคะแนนเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,065 คะแนน และขับรถขั้นต่ำ 30 วัน ภายในเดือนที่ 2-4 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับ coin back มูลค่า 5% ของเบี้ยประกันภัย

ขับดี ขั้นที่ 3

– เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถที่มีคะแนนเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,080 คะแนน และขับรถขั้นต่ำ 45 วัน ภายในเดือนที่ 5-7 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับ coin back มูลค่า 7% ของเบี้ยประกันภัย

ขับดี ขั้นที่ 4

– เมื่อมีพฤติกรรมการขับรถที่มีคะแนนเฉลี่ยใน iON GO มากกว่า 1,115 คะแนน และขับรถขั้นต่ำ 45 วัน ภายในเดือนที่ 8-10 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับ coin back มูลค่า 40% ของเบี้ยประกันภัย

โบนัสพิเศษ

– ในเดือนที่ 11-12 ของปีกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถคะแนนเฉลี่ย 1,065 คะแนน จำนวน 100 วัน และไม่มีเคลม หรือเคลมแล้วเป็นฝ่ายถูกได้รับคอยน์คืนมูลค่า 10% ของเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไข

– หากผู้เอาประกันมีพฤติกรรมการขับรถคะแนนเฉลี่ยไม่ผ่านตามเกณฑ์ หรือมีการเคลมระหว่างความคุ้มครอง จะถือว่าหมดสิทธิ์การได้รับคอยน์คืนในเดือนถัดไปทันที

– ผู้ใช้งานต้องมีระยะเวลาขับขี่เกิน 15 นาทีต่อวัน ระบบถึงจะนำคะแนนเฉลี่ยของวันนั้นๆ มาคำนวน
– หากผู้เอาประกันละเมิดหรือมีเจตนาละเมิดข้อตกลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดแก่ผู้เอาประกันภัย

*โปรโมชั่นนี้จำกัดจำนวน 1,000 กรมธรรม์เท่านั้น

บริการนี้ ดีตรงที่ เหมือนแอปออกกำลังกายที่ Tracking การออกกำลังกายของเราให้ถึงเป้าหมายสุขภาพ แต่การขับรถ เรา Tracking ผ่านแอป iON Go เพื่อเป้าหมายลดอุบัติเหตุ และยังได้ส่วนลดเบี้ยประกันรถถ้าขับรถดีต่อเนื่องติดต่อกันตามเงือนไข นอกจากนี้ยังสะสมคอยน์ นำไปแลกเครื่องดื่ม หรือสินค้าต่างๆ ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อ ทิพยประกันภัย

Comments

comments