Facebook Messenger ล่ม

(12 กันยายน) มีผู้ใช้ Facebook Messenger ใน UK และยุโรป พบอาการแปลกๆ ในการใช้บริการ จึงตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะการให้บริการอย่าง downdetector มีผู้ใช้ร้องเรียนว่า พบปัญหาในการใช้งาน Facebook Messenger โดยมีการรายงานสถานะใช้งานไม่ได้ กว่า 800 ข้อร้องเรียน โดยบนเว็บไซต์ ระบุข้อความ “Possible problems at Facebook Messenger

โดยมีผู้ใช้ให้ความเห็นว่า พบข้อความ “Connection to server” ไม่สามารถส่ง รับ วีดีโอ และข้อความสนทนาได้

ซึ่งในประเทศไทย บน Twitter ได้มีการทวิตข้อความเรื่อง Messenger ล่ม ผ่าน #Messenger

ตรวจสอบสถานะล่าสุดที่ https://downdetector.com/status/facebook-messenger

Comments

comments