huawei 90 วัน

จากการที่ Google ตัดสัมพันธ์กับ Huawei จากข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐ ผ่านไปแค่ข้ามคืน ก็มีข่าวออกมาให้คลายความตึงเครียดลง เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ใบอนุญาตชั่วคราวกับ Huawei เพื่อต่อเวลาซื้อความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ที่ Huawei จำหน่ายและทำตลาดในปัจจุบัน ไปอีก 90 วัน

แต่ทั้งนี้ Huawei ถูกจำกัดระยะเวลา license ชั่วคราวนี้ ถึงแค่วันที่ 19 สิงหาคม ซึ่งการอนุญาตนี้ มีผลทำให้บริษัทยังสามารถธุรกิจร่วมกับ Google, Intel, Qualcomm และผู้ผลิตซอฟต์แวร์อื่นๆ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อดูแลอุปกรณ์ที่ลูกค้าปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ

การต่อเวลา 90 วันนี้ เป็นข่าวดีสำหรับเครือข่ายระดับภูมิภาคเล็กๆ อย่าง Wyoming และ Oregon ที่ต้องใช้อุปกรณ์เครือข่ายของ Huawei ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแบนในครั้งนี้

ไม่ได้หมายความว่า สหรัฐและ Huawei จะดีกัน แต่สิทธิชั่วคราวนี้ เพื่อคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้บริษัทที่ใช้อุปกรณ์ในตลาดยังสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ ยังได้รับการอัพเดต และไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีจากบริษัทในสหรัฐได้ อย่างน้อยๆ การต่อเวลาในครั้งนี้ Huawei ได้มีเวลาตั้งตัวสักหน่อย

androidauthority

Comments

comments