ในรายงานของ BankMyCell ซึ่งเป็นเว็บไซต์ trade-in iPhone ได้สำรวจความเห็นของคนที่เปลี่ยนจาก iPhone ไปใช้ iPhone หรือใช้มือถืออื่น โดยในช่วงเวลา เดือนตุลาคม 2018 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 มีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ว่า ผู้ใช้ iPhone สนใจเปลี่ยนมาใช้ Samsung มากขึ้น

iPhone Trade-in Vs. Brand Retentionเดือนตุลาคม 2018 เว็บไซต์ BankMyCell ได้เก็บรวมรวมข้อมูล มือถือใหม่ จาก 38,000 คน ในช่วงเวลานั้นที่มีการเปลี่ยนมือถือและ trade-in iPhone เครื่องเก่า ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ความนิยมของการจงรักภักดีต่อแบรนด์ iPhone มีความเปลี่ยนแปลง ดูจากการที่มีคนเปลี่ยนจาก iPhone เป็นยี่ห้ออื่น ไม่ใช่ iPhone ต่อ

จากกราฟจะเห็นว่า เทียบ Q1 – 2019 กับ Q2-2019 คนเปลี่ยนมือถือ iPhone กับ Samsung เทียบกัน ใน Q2-2019 คนสนใจใช้ Samsung เพิ่มขึ้น

iPhone Trade-in Vs. Brand RetentionBankMyCell รายงานว่า ข้อมูลการเปลี่ยนเครื่อง iPhone ลดลง 15.2% ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 มีเพียง 66.4% ของผู้ใช้ iOS ที่ยังเปลี่ยนเครื่อง แล้วใช้ Apple ต่อ ในช่วง Q4 ของปี 2018 คือช่วงเวลาที่เปิดตัว iPhone XR/XS

apple vs androidในเดือนมิถุนายน 2019 ผู้ใช้งานเว็บไซต์ BankMyCell ในการแลกเปลี่ยน iPhone จำนวน 18% สนใจเปลี่ยนเป็น Samsung ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงในรายงานของเว็บไซต์นี้ ในขณะที่ มีเพียง 7.7% ของผู้ใช้ Galaxy S9 ที่เปลี่ยนไปใช้ iPhone

iPhone Trade-in Vs. Brand Retentionรายงานนี้สื่อถึงความนิยมของผู้ที่แลกเปลี่ยนมือถือเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงตลาดโดยรวมทั้งหมด แต่ก็เป็นเทรนด์ความนิยม Apple vs. Samsung ในเรื่องของความ loyalty ได้ระดับนึง จากข้อมูลของ BankMyCell นั้น iPhone มีความนิยมลดลงตั้งแต่ปี 2011 อยู่ที่ 73% ส่วนความนิยมสูงสุดของ BankMyCell จะอยู่ที่ปี 2017 ซึ่งผู้ใช้ยังรัก Apple 92% ของผู้ใช้ iPhone ยังคงเปลี่ยนเป็น iPhone

นี่คืออีกมุมของความคิดเห็น ไม่ใช่ความนิยมโดยรวมของการขาย รอดูต่อไปว่า iPhone รุ่นใหม่ จะครองใจคนใช้ iPhone หรือจะเปลี่ยนไปใช้ Samsung, Huawei หรือแบรนด์อื่นๆ รวมไปถึงจับตาการมาของ Samsung Galaxy Note 10 ถ้าน่าสนใจ พวกเราอาจเปลี่ยนใจ

tomsguide bankmycell

Comments

comments